Energotest na facebook
 • www.energotest.com.pl  >>  
 • Oferta  >>  
 • AKPiA
 • AKPiA

  Energotest sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu problemów związanych z automatyzacją. Oferujemy realizację pod klucz instalacji automatyki w nowopowstających obiektach począwszy od doradztwa technicznego na etapie przygotowywania inwestycji, poprzez projekty wykonawcze, montaże, oprogramowanie i uruchomienia a skończywszy na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

  Zakres naszych usług obejmuje:

  • doradztwo techniczne;
  • opracowanie dokumentacji projektowej pomiarów i automatyki;
  • kompletację dostaw;
  • montaże obiektowe;
  • opracowanie oraz implementacja algorytmów regulacji i sterowania;
  • kalibracja aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • wprowadzenie nastaw, strojenie układów;
  • uruchomienie, w tym badania i próby funkcjonalne;
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
  • świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z automatyzacją procesów.Oferujemy wykonanie prac dla różnego typu instalacjach technologicznych:

  Energetyka

  Instalacje odsiarczania spalin, układy odpopielania i odżużlania, instalacje nawęglania i podawania biomasy.

  Gospodarka wodno – ściekowa

  Automatyzacja procesów oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody, monitoring pracy pompowni.

  Górnictwo

  Automatyzacja procesów przeróbki mechanicznej węgla, instalacje transportu i odstawy urobku.

  Inne gałęzie przemysłu:

  Przemysł celulozowo – papierniczy, Cementownie, przemysł metalurgiczny, przemysł samochodowy, przemysł chemiczny.

  Realizujemy również usługi inzynierskie w zakresie wspomagania utrzymania ruchu: układów pomiarowych, automatyki elektroenergetycznej i procesowej oraz systemów obejmujące:

  • doraźne usługi serwisowe;
  • okresowe przeglądy;
  • sprawdzenie i korektę nastaw układów blokad, zabezpieczeń i regulatorów;
  • sprawdzenie i kalibrację aparatury pomiarowej;
  • próby funkcjonalne;
  • zabiegi konserwacyjne

   

  Strona główna  :  O firmie  :  Aktualności  :  Oferta  :  Kariera  :  Kontakt  :