• Inspirowani Energią
  Energotest Sp. z o.o.
 • Inspirowani Energią
  Energotest Sp. z o.o.
 • Inspirowani Energią
  Energotest Sp. z o.o.
 • Inspirowani Energią
  Energotest Sp. z o.o.

Podsumowanie XX-tego seminarium „Automatyka w elektroenergetyce”

XX seminarium odbyło się w Hotelu Czarny Potok Resort & SPA**** w Krynicy-Zdrój w dniach 26 – 28 kwietnia 2017 roku. Referaty były poświęcone ważnym bieżącym i przyszłym zagadnieniom dotyczącym automatyki, systemów sterowania, urządzeń i układów elektrycznych w przesyle, dystrybucji oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemyśle. Patronat merytoryczny sprawowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. W obradach seminarium uczestniczyło ponad 250 osób reprezentujących krajową elektroenergetykę zawodową (przesył, rozdział, wytwarzanie) i przemysłową, firmy inżynierskie, ośrodki akademickie oraz firmy współpracujące z kraju i z zagranicy (Niemcy, Litwa i Białoruś). W czasie pierwszej sesji uczestnicy wysłuchali następujących referentów: 

 • „Rozwój usług inżynierskich oraz urządzeń i układów automatyki elektroenergetycznej i energoelektroniki oraz systemów sterowania i nadzoru w perspektywie XXV-ciu lat działalności Energotestu” – mgr inż. Arkadiusz Klimowicz, mgr inż. Zbigniew Kochel z zespołem (Energotest sp. z o.o.),
 • „Rola przesuwników fazowych w kontroli nieplanowanych przepływów w połączonym systemie Europy kontynentalnej (ENSTO-E CE)” – mgr inż. Robert Trębski (PSE SA), 
 • „Koncepcja współpracy układów EAZ dla wydzielonych sieci 110 kV w Polsce i Niemczech” – mgr inż. Sławomir Bogucki (Turon Dystrybucja SA), dr inż. Wilhelm Rojewski, prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski, dr hab. inż. Bohdan Synal (Politechnika Wrocławska), 
 • „Analiza możliwości wykorzystania układów PMU do wykrywania kołysani mocy i blokowania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych” – mgr inż. Marek Lewandowski (Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Elektrownia Kozienice), mgr inż. Marcin Lizer (Instytut Energetyki Warszawa), mgr inż. Mariusz Talaga (Energotest sp. z o.o.), 
 • “Adaptacyjny system odciążania, jako alternatywa dla klasycznej automatyki SCO w zakładach przemysłowych” – mgr inż. Mariusz Talaga (Energotest Sp. z o.o.),
 • „Klaster energetyczny w regionie Harz w Niemczech – doświadczenia i wyzwania” – dr inż. Bartłomiej Arendarski, dr inż. Przemysław Komarnicki (Fraunhofer Institue for Faktory Operation and Automation IFF Magdeburg , Niemcy), mgr inż. Przemysław Trojan (Otto von Guericke Univesity Magdeburg, Niemcy), 
 • „Klastry energii – idea wdrażania w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym” – dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Maciej Sołtysik, dr inż. Mateusz Szablicki (Politechnika Śląska, PSE Innowacje Sp. z o.o.). 

Sesja zakończyła się ożywioną dyskusją merytoryczną. Wieczorne spotkanie urozmaicił występ Roberta Janowskiego oraz artystów programu „Jaka to melodia”. 
W trakcie kolacji zaprezentowany został film obrazujący dorobek i możliwości Energotestu Po filmie przedstawiciele Kierownictwa Energotestu wręczyli specjalne wyróżnienia: 

 • lwa z brązu i tytuł „Zaufany Partner w technice” dla Energopomiaru - za historyczne związki i wieloletnią współpracę firm. Wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu Energopomiaru Pan Adam Smolik. 
 • nagrody dla Prymusów, czyli najpilniejszych uczestników seminariów Energotestu. Nagrody otrzymało trzech uczestników, którzy uczestniczyli odpowiednio już 18 (Mariusz Kosecki – International Paper Kwidzyn), 17 (Andrzej Osiadły – ZPAS-Ardetem i 15 razy (Roman Malinowski – Veolia Poznań). 

W ramach drugiej sesji wygłoszono następujące referaty:

 • „Stacja cyfrowa oparta o protokół IEC 61850/GOOSE – realizacja, doświadczenia” – mgr inż. Daniel Bănică (Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.), 
 • „Wymagany zakres zmian w istniejących układach automatyki stacyjnej, w celu zastosowania protokołu komunikacyjnego IEC 61850 w wykorzystania komunikatów GOOSE” – mgr inż. Marcin Grzelka, mgr inż. Krzysztof Stec, mgr inż. Maciej Strycz, mgr inż. Przemysław Wróblewski (PSE SA), 
 • „Innowacyjność nowej platformy automatyki EAZ Multilin UR” – dr inż. Andrzej Juszczyk (GE Power Sp. z o.o.), 
 • „Migracja systemu sterowania i nadzoru ECONTROL do ECONTROLplus” – mgr inż. Piotr Smuga (Energotest sp. z o.o.),
 • „Rozwój, z perspektywy 25 lat , wybranych urządzeń i systemów automatyki elektroenergetycznej dla energetyki i przemysłu” – inż. Rudolf Głowocz, - mgr inż. Mariusz Talaga, inż. Franciszek Rodoń, mgr inż. Paweł Szmaj (Energotest sp. z o.o.), 
 • „Zasada Pareto w cyberbezpieczeństwie OT, czyli jak maksymalnie zwiększyć ochronę systemów OT przy minimum kosztów” – mgr inż. Patryk Gęborys, mgr inż. Kamil Kowalczuk, mgr inż. Szymon Sobczak (PwC Polska Sp. z o.o.) , 
 • „Sieci przemysłowe w stanie zagrożenia. Jak uniknąć cyberataku?” mgr inż. Igor Zbyryt (ASTOR Sp. z o.o.). 

Na zakończenie sesji, zgodnie z istniejącą tradycją, uczestnicy seminarium zostali uwiecznieni na wspólnym zdjęciu. 

W czasie trzeciej sesji przedstawiono następujące referaty: 

 • „Próżniowy wyłącznik generatorowy – sprawdzona technika łączenia dla generatorów o mocy do 450 MW” – dr Karthik Reddy Venna, Hong Urbanek (Siemens AG - Berlin), 
 • „Podejście do oceny i dopuszczania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do stosowania w elektroenergetyce na przykładzie sektora przesyłu i rozdziału energii elektrycznej” – mgr inż. Zdzisław Koszkul (Tauron Dystrybucja SA), mgr inż. Marcin Grzelka, mgr inż. Magdalena Żukowska (PSE SA), mgr inż. Tomasz Bartoszek (PGE Dystrybucja SA), mgr inż. Zbigniew Kochel, mgr inż. Mariusz Talaga, mgr inż. Jerzy Szynol (Energotest sp. z o.o.), 
 • „Próby odbiorcze jednostek wytwórczych przed przyłączeniem do sieci i w trakcie późniejszej eksploatacji w świetle wymagań rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/631” – mgr inż. Jerzy Rychlik (PSE SA) , mgr inż. Marek Komarzyniec (Energopomiar Sp. z o.o.), mgr inż. Alojzy Wolc (Energotest sp. z o.o.),
 • „Analiza i dobór układu elektroenergetycznego SN bloku 910 MW ze względu na rozruch bezpośredni silników bardzo dużej mocy” – inż. Paweł Wlazło, mgr inż. Piotr Suchoń ( Turon Wytwarzanie SA), mgr inż. Andrzej Fulczyk, dr inż. Rafał Kumala (Energoprojekt – Katowice SA), 
 • „Stan aktualny i trendy rozwojowe w rozwiązaniach regulacji napięcia w układzie generator - stacja KSE” – mgr inż. Władysław Przytocki (Energotest Sp. z o.o.), 
 • „Uniwersalne stanowisko do badań diagnostycznych silników” – mgr inż. Jerzy Medyński, Sylwester Antoszczyk (PGE GiEK SA, Oddział Bełchatów). 

Zarówno jednej, jak i drugiej sesji w tym dniu towarzyszyły interesujące dyskusje techniczne oraz wymiana poglądów na temat proponowanych rozwiązań zgłaszanych przez przedstawicieli środowisk akademickich, konstruktorów firm biorących udział w obradach oraz inżynierów systemów bezpieczeństwa. Szczególnie ożywiona dyskusja dotyczyła tematyki „Podejście do oceny i dopuszczania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do stosowania w elektroenergetyce.”. Stan w tym zakresie zaprezentowała dodatkowo również Enea Operator. W ramach podsumowania stwierdzono, że oczekiwanym działaniem byłoby ujednolicenie zasad oceny i dopuszczania urządzeń do stosowania, co najmniej w obszarze przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Uczestnicy otrzymali drukowany zestaw referatów oraz ich wersję elektroniczną. 

Bogato wypełniony dzień na sali obrad zakończył się spotkaniem uczestników w chacie grillowej W trakcie kolacji wręczono pamiątkowe wyróżnienia „Złote pióro” autorom pięciu, wyróżnionych przez słuchaczy, najciekawszych prezentacji/referatów. 

W trakcie seminarium następujące firmy zorganizowały 17 ekspozycji technicznych: Ardetem & ZPAS, Astor, Copa Data, Elektrobudowa, Enetgotest, GE Power, Phoenix Contact, Protektel, Rittal, Schneider Electric, Siba Polska, Siemens Katowice, Siemens Wrocław, Tekniska, Wago Elwag, Wieland, ZEG-Energetyka. 

Seminarium zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Bardzo wielu składało organizatorom słowa podziękowania za wzorowe przygotowanie i przebieg obrad, w tym dobrze dobraną tematykę referatów oraz inspirowanie ciekawych dyskusji podczas sesji. Wyrażano opinię, że seminarium „Automatyka w elektroenergetyce” jest wydarzeniem wyjątkowym, najlepszym tego typu spotkaniem w elektroenergetyce krajowej.