Podsumowanie XXI-tego seminarium „Automatyka w elektroenergetyce”

W dniach 25 – 27 kwietnia 2018 roku w Hotelu Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy-Zdrój odbyło się kolejne seminarium. Tematem wiodącym było „Bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Referaty były poświęcone ważnym, bieżącym i przyszłym zagadnieniom dotyczącym automatyki, systemów sterowania, urządzeń i układów elektrycznych w przesyle, dystrybucji oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemyśle. Organizatorem konferencji była firma Energotest sp. z o.o. z Gliwic.  Patronat merytoryczny sprawowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. W obradach seminarium uczestniczyło ponad 220 osób reprezentujących krajową elektroenergetykę zawodową (przesył, rozdział, wytwarzanie) i przemysłową, firmy inżynierskie, ośrodki akademickie oraz firmy współpracujące. Uczestnicy otrzymali komplety wydrukowanych materiałów seminaryjnych oraz ich wersję elektroniczną na pendrivach.

Uczestników spotkania powitał i oficjalnego otwarcia obrad dokonał prezes Energotestu Arkadiusz Klimowicz. Obrady prowadził – Michał Kaźmierczak – dyrektor Marketingu. W czasie pierwszej sesji zaprezentowane zostały następujące referaty:

- Poprawa obserwowalności systemu elektroenergetycznego poprzez wykorzystanie techniki synchrofazorów

Robert Trębski, Marek Głaz -PSE

- Doświadczenia eksploatacyjne Energotestu, związane z wdrażaniem aplikacji wykorzystujących pomiary synchroniczne

Mariusz Talaga - Energotest

- Koncepcja strategiczna modernizacji bloków klasy 200 MW oraz koncepcja DUOBLOKu

Rafał Browarski, Wojciech Zygmański - Energoprojekt-Katowice

- Network code dla wysokonapięciowych instalacji prądu stałego – wybrane aspekty implementacji w KSE

Mateusz Szablicki, Piotr Rzepka, Patryk Mazek, Robert Kielak  - Politechnika Śląska / PSE Innowacje / PSE

- Elektrownia Bełchatów, a Krajowy System Elektroenergetyczny – wybrane zagadnienia obrony i odbudowy KSE w przypadku awarii systemowych

Władysław Bączyński -PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

 

 

Wieczorne spotkanie urozmaicił występ  Magdy Tul oraz pokaz tańca w kielichu.

 

 

W drugim dniu konferencji odbyły się 3 sesje prowadzone przez Remigiusza Krajcera, Grzegorza Sodzawicznego oraz Michała Kaźmierczaka. Zaprezentowane zostały następujące referaty:

 

- Nowe automatyki systemowe w KSE

Marek Głaz PSE

-  Optymalizacja nastaw automatu przełączania zasilań AZRS-2 pod kątem przełączeń bezprzerwowych szybkich

Antoni Salij  Enea Połaniec

-  Przekaźniki pomocnicze dla energetyki w ofercie Energotestu

Paweł Szmaj Energotest

- Nowe rozwiązania techniczne stosowane w rozdzielnicach produkcji ELEKTROBUDOWA SA

Stanisław Wapniarski, Artur Kozłowski Elektrobudowa / EMAG

- Testy wskaźników zwarcia z komunikacją do SCADA – doświadczenia z postępowania prekwalifikacyjnego

Bartosz Pawlicki, Michał Janiszewski, Adam Wojtaszek, Łukasz Świderek, Joanna Baraniak

innogy Stoen Operator

- Wybrane zagadnienia wynikające z doświadczeń w zakresie projektowania EAZ w układach wyprowadzenia mocy z generatorów 900-1000 MW

Marek Woch Energotest

- Badanie palności tworzyw sztucznych stosowanych w aparatach elektrycznych na przykładzie rozłączników bezpiecznikowych listwowych izolacyjnych niskiego napięcia

Mirosław Schwann KENTIA

- Defence in depth w systemie ECONTROL – skuteczny monitoring sieci OT

Adrian Machula, Marcin Starczewski, Michał Zając Energotest

- Kryteria doboru rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa sieci przemysłowych. Perspektywa biznesowa i techniczna

Zuzanna Wieczorek, Stefan Bednarczyk, Marcin Skórka Tekniska

- Atakują! Co robić?!

Kamil Kowalczuk, Adam Lisowski PwC

- Rejestracja Wejść Dwustanowych w Elektrowni Kozienice

Michał Gnatowski, Łukasz Miziołek ATR Oprogramowanie Przemysłowe / Enea Wytwarzanie

 

 W trakcie Seminarium, zgodnie z istniejącą tradycją, uczestnicy seminarium zostali uwiecznieni na wspólnym zdjęciu w plenerze. Tym razem było deszczowo, ale bynajmniej nie zepsuło to dobrego humoru.

Wszystkim sesjom towarzyszyły interesujące dyskusje techniczne oraz wymiana poglądów na temat proponowanych rozwiązań zgłaszanych przez przedstawicieli środowisk akademickich, konstruktorów firm biorących udział w obradach oraz inżynierów systemów bezpieczeństwa. Szczególnie ożywiona dyskusja dotyczyła tematyki cyberbezpieczeństwa. Po zakończeniu ostatniej sesji, podczas kolacji, przewodniczący komitetu organizacyjnego Michał Kaźmierczak przekazał uczestnikom, a w szczególności autorom referatów i uczestnikom dyskusji słowa podziękowania. Wręczone zostały także pamiątkowe upominki firmowe autorom trzech najlepszych referatów.  Zostali oni wyłonieni na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników.

 

Obecność menadżerów i specjalistów elektryki i automatyki stworzyły korzystne warunki do dzielenia się doświadczeniami, wymiany poglądów i nawiązywania współpracy.

Gośćmi XXI Seminarium, byli przedstawiciele firm:

Przesył: PSE SA, PSE Oddz.Katowice, PSE Oddz.Warszawa, PSE Oddz.Poznań, PSE Oddz.Bydgoszcz , PSE Innowacje.

Wytwarzanie: PGE GiEK EL Bełchatów, PGE GiEK EL Turów, PGE EL Opole, PGE GiEK EC Bydgoszcz, Enea Wytwarzanie EL Kozienice, Enea Wytwarzanie EL Połaniec,  PGNiG Termika EC Siekierki, PGNiG Termika EC Żerań, PGE Energetyka Odnawialna EW Żarnowiec, Nowe Jaworzono Grupa Tauron, Tauron Wytwarzanie EL Jaworzno, PGE Energia Ciepła EL Rybnik, PGE Energia Ciepła EC Gdańsk, Energa Wytwarzanie EL Ostrołeka, EC Stalowa Wola, CEZ EL Skawina, CEZ EC Chorzów, Polenergia EC Nowa Sarzyna, Tauron Ekoenergia, Energa Wytwarzanie EW Żydowo, PGE Energia Odnawialna ZEW Dychów.

Dystrybucja: Tauron Dystrybucja Centrala, Tauron Dystrybucja Oddział Tarnów, Tauron Dystrybucja Oddział Bielsko-Biała, Enea Operator Oddział Bydgoszcz.

Przemysł: PKN ORLEN, PCC Rokita, Sudzucker Polska, Synthos Dwory, Stora Enso Poland, Stora Enso Narew, Interantional Paper Kwidzyn, Tameh Polska, Fenice Poland.

Firmy inżynierskie: Elektrobudowa, Energoprojekt-Katowice, Elbud Katowice, Elbud Projekt Warszawa, GE Power, Elbis, Siemens, Energotechnika-Energorozruch, Hopecke, Copa-Data, Zeg-Energteyka. Schneider Electric, Phoenix Contact, APS Energia, ATR Oprogramowanie Przemysłowe, Produs, Ardetem & ZPAS, Fenice Services, PwC, Weidmuller, Eenergopomiar, Medcom, ABB, Omicron, Wago, Instytut Energetyki, Tekniska, Yokogawa Polska, Mikronika, Wieland Electric.

Seminarium zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Bardzo wielu składało organizatorom słowa podziękowania za wzorowe przygotowanie i przebieg obrad, w tym dobrze dobraną tematykę referatów oraz inspirowanie ciekawych dyskusji podczas sesji. Wyrażano opinię, że seminarium „Automatyka w elektroenergetyce” jest wydarzeniem wyjątkowym, najlepszym tego typu spotkaniem w elektroenergetyce krajowej.