• Inspirowani Energią
    Energotest Sp. z o.o.
  • Inspirowani Energią
    Energotest Sp. z o.o.
  • Inspirowani Energią
    Energotest Sp. z o.o.

Energotest jest polską firmą inżynierska i dostawcą urządzeń o długich tradycjach, od zawsze związana z elektroenergetyką. Podstawowym atutem firmy jest liczna kadra wybitnych specjalistów - ponad 75% z blisko 200 osób pracujących w Energoteście posiada wyższe wykształcenie. 
Wielu z nich kierowało lub współuczestniczyło w: projektowaniu, kompletacji dostaw, nadzorowaniu montażu, badaniach pomontażowych, 
rozruchu urządzeń i układów elektroenergetycznych praktycznie we wszystkich nowo budowanych i modernizowanych elektrowniach, elektrociepłowniach, stacjach energetycznych oraz zakładach przemysłowych w Polsce, jak również za granicą. Podstawowym obszarem działalności są kompleksowe modernizacje i budowa nowych układów automatyki elektroenergetycznej i technologicznej, energoelektroniki, a także systemów sterowania oraz układów AKPiA.

Energotest jest producentem uznanych na rynku urządzeń jak np.: automaty przełączania zasilań, rejestratory zakłóceń, zabezpieczenia łukoochronne, przekaźniki pomocnicze, zabezpieczenia pól SN i wiele innych, oraz dostawcą własnych dedykowanych systemów:
ECONTROLplus - system sterowania i nadzoru, oraz Smart Load - system utrzymania w zbilansowanej pracy wsypowej zakładów przemysłowych.

Przy realizacji tych zadań współpracujemy z najlepszymi polskimi firmami dzialającymi na rynku elektroenergetycznym oraz wieloma firmami zagranicznymi, np.:ABB, Alstom, Babcock, General Electric, Siemens, Schneider, Foster Wheeler, Emerson - Westinghouse Electric Poland, Lurgi Lentijes. Bazując na bogatej wiedzy i doświadczeniu specjaliści Energotestu opracowali i wdrożyli do produkcji wiele innowacyjnych konstrukcji urządzeń cieszących się dużym uznaniem Klientów.

Ważniejsze daty związane z firmą

Lata 1991-1992

Utworzone zostają dwie spółki realizujące usługi inżynierskie związane z automatyką elektroenergetyczną, w szczególności kompleksową realizacją układów zabezpieczeń i synchronizacji w energetyce generacyjnej:

  • Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (podstawowy rynek: elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie);
  • Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń "Energoefekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. (podstawowy rynek: energetyka wodna)

1999

Na bazie pracowników własnych i przekształcanego ZRE Gdańsk, Energotest-Energopomiar tworzy spółkę Energotest-Gdańsk zajmującą się układami wzbudzenia generatorów i silników, regulatorami napięcia transformatorów, przemiennikami częstotliwości, kaskadami tyrystorowymi oraz układami automatyki przemysłowej.

2008

Zmiana udziałowców spółek PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. oraz PZAiZ „Energoefekt” Sp. z o.o. Nowym, jedynym udziałowcem w obu spółkach zostaje ELEKTROBUDOWA S.A.

16 kwietnia 2009

Energotest-Gdańsk Sp. z o .o. zostaje włączony do struktur Energotestu-Energopomiaru, Firma Energotest-Gdańsk Sp. z o.o. jako odrębny podmiot przestaje funkcjonować. Jej wszystkie należności i zobowiązania przechodzą na Energotest-Energopomiar.

01 lipca 2009

PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. na zasadach Art. 231 par.1 przejmuje pracowników Oddziału Rynek Automatyki ELEKTROBUDOWA S.A.

18 sierpnia 2009

Sąd Rejonowy w Gliwicach wydaje postanowienie o połączeniu spółek PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. i Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń „Energoefekt” Sp. z o.o. w trybie art.492 par.1 poprzez przejęcie i przeniesienie całego majatku spółki Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń „Energoefekt” Sp. z o.o. na majątek PUE „Energotest –Energopomiar” Sp. z o.o.

09 listopada 2009

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach ulega zmianie nazwa firmy PUE Energotest-Energopomiar Sp. z o.o.. Nowa nazwa spółki to: Energotest sp. z o.o. Zmiana nazwy jest dopełnieniem przekształceń jakie dokonały się w ostatnim roku, konsolidacji trzech podmiotów, oraz poszerzeniu zakresu działalności firmy.