Energotest na facebook
 • www.energotest.com.pl  >>  
 • O firmie
 • Historia firmy

  Energotest to nowoczesna, dobrze zorganizowana firma inżynierska znajdująca się w grupie kapitałowej ELEKTROBUDOWA S.A. Podstawowym atutem firmy jest liczna kadra wybitnych specjalistów, ponad 75% personelu posiada wyższe wykształcenie. Wielu z nich kierowało lub współuczestniczyło w: projektowaniu, kompletacji dostaw, nadzorowaniu montażu, badaniach pomontażowych, rozruchu urządzeń i układów elektroenergetycznych praktycznie we wszystkich nowo budowanych i modernizowanych elektrowniach, elektrociepłowniach, stacjach energetycznych oraz zakładach przemysłowych w Polsce, jak również za granicą.

  Przy realizacji tych zadań współpracujemy z najlepszymi polskimi firmami dzialającymi na rynku elektroenergetycznym oraz wieloma firmami zagranicznymi, np.:ABB, Alstom, Babcock, General Electric, Siemens, Schneider, Foster Wheeler, Emerson - Westinghouse Electric Poland, Lurgi Lentijes. Bazując na bogatej wiedzy i doświadczeniu specjaliści Energotestu opracowali i wdrożyli do produkcji wiele innowacyjnych konstrukcji urządzeń cieszących się dużym uznaniem Klientów.

  Nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w integracji i wymianie poglądów środowiska branżowego, między innymi organizują coroczne seminaria techniczne, cieszące się dużym uznaniem specjalistów elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej, publikują artykuły w prasie fachowej, wygłaszają referaty na seminariach i konferencjach.

  Ważniejsze daty związane z historią firmy

  Lata 1991-1992

  Utworzone zostają dwie spółki realizujące usługi inżynierskie związane z automatyką elektroenergetyczną, w szczególności kompleksową realizacją układów zabezpieczeń i synchronizacji w energetyce generacyjnej:

  • Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (podstawowy rynek: elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie);
  • Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń "Energoefekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. (podstawowy rynek: energetyka wodna) 

  1999

  Na bazie pracowników własnych i przekształcanego ZRE Gdańsk, Energotest-Energopomiar tworzy spółkę Energotest-Gdańsk zajmującą się układami wzbudzenia generatorów i silników, regulatorami napięcia transformatorów, przemiennikami częstotliwości, kaskadami tyrystorowymi oraz układami automatyki przemysłowej.

  2008

  Zmiana udziałowców spółek PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. oraz PZAiZ „Energoefekt” Sp. z o.o. Nowym, jedynym udziałowcem w obu spółkach zostaje ELEKTROBUDOWA S.A.

  16 kwietnia 2009

  Energotest-Gdańsk Sp. z o .o. zostaje włączony do struktur Energotestu-Energopomiaru, Firma Energotest-Gdańsk Sp. z o.o. jako odrębny podmiot przestaje funkcjonować. Jej wszystkie należności i zobowiązania przechodzą na Energotest-Energopomiar.

  01 lipca 2009

  PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. na zasadach Art. 231 par.1 przejmuje pracowników Oddziału Rynek Automatyki ELEKTROBUDOWA S.A

  18 sierpnia 2009

  Sąd Rejonowy w Gliwicach wydaje postanowienie o połączeniu spółek PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. i Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń „Energoefekt” Sp. z o.o. w trybie art.492 par.1 poprzez przejęcie i przeniesienie całego majatku spółki Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń „Energoefekt” Sp. z o.o. na majątek PUE „Energotest –Energopomiar” Sp. z o.o.

  09 listopada 2009

  Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach ulega zmianie nazwa firmy PUE Energotest-Energopomiar Sp. z o.o.. Nowa nazwa spółki to: Energotest sp. z o.o. Zmiana nazwy jest dopełnieniem przekształceń jakie dokonały się w ostatnim roku, konsolidacji trzech podmiotów, oraz poszerzeniu zakresu działalności firmy.

  Obowiązuje nowe logo spółki:

  Kodeks Etyczny Energotest sp. zo.o.

  kodeks_etyczny.pdf

  137 K
  Strona główna  :  O firmie  :  Aktualności  :  Oferta  :  Kariera  :  Kontakt  :