• Inspirowani Energią
  Energotest Sp. z o.o.
 • Inspirowani Energią
  Energotest Sp. z o.o.
 • Inspirowani Energią
  Energotest Sp. z o.o.
 • Inspirowani Energią
  Energotest Sp. z o.o.

Energotest Sp. z o.o.

KRS: 0000092855, Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 631-010-00-35
REGON: 271235842

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 483 000,00 PLN

Centrala w Gliwicach
ul. Chorzowska 44 B
44-100 Gliwice

tel.: +48 (32) 270-45-18
tel.: +48 (32) 270-45-18
(dla wewn. numerów trzycyfrowych)
fax: +48 (32) 270-45-17

sekretariat@energotest.com.pl
http://www.energotest.com.pl

Energotest Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44B,
44-100 Giwice

Biuro Gdańsk
ul. Polanki 12
80-308 Gdańsk

tel.: +48 (58) 554-19-02
fax: +48 (58) 554-19-03

sekretariat-gdansk@energotest.com.pl
http://www.energotest.com.pl