Energotest na facebook
 • www.energotest.com.pl  >>  
 • O firmie  >>  
 • Zintegrowany System Zarządzania
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  Nasza polityka ZSZ wynika z obranej przez nas misji, którą jest stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji, zapewniającej:

  -        zwiększanie efektywności i konkurencyjności Klientów poprzez dostarczanie wysoko specjalizowanych, kompleksowych oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki i elektroenergetyki,

  -        satysfakcjonującą wartość dla Właścicieli,

  -        pracownikom umożliwienie rozwoju, opartego na zasadach etyki   społecznej, transferu wiedzy i umiejętności.

  Sukces naszej firmy oparty jest na umiejętności identyfikowania i spełniania wymagań klientów w sposób zapewniający najwyższą jakość usług oraz dbałość o zdrowie i życie naszych pracowników jak również o środowisko naturalne jak i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji.

  Polityka ZSZ Energotest sp. z o.o. opiera się na ciągłym dążeniu do tego, aby być przedsiębiorstwem referencyjnym i preferowanym przez Klientów. Zamierzamy ją urzeczywistniać poprzez:

  -        nastawienie na rozpoznawanie potrzeb i rozwiązywanie problemów Klientów,

  -        nieustanne wprowadzanie innowacji i doskonalenie swojego działania,

  -        monitorowanie informacji zwrotnej od klienta, pozwalającej precyzyjnie spełnić jego wymagania i oczekiwania,

  -        zatrudnianie kompetentnej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej,

  -        zapewnianie zasobów i środków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów,

  -        przestrzeganie wymagań prawnych i innych,

  -        zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez systematyczną identyfikację zagrożeń i kontrolę ryzyka oraz jego ograniczenie do poziomu akceptowalnego,

  -        ciągłe doskonalenie działań w zakresie ZSZ poprzez wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz dotychczasowych doświadczeń, dążących do osiągnięcia  wyższej jakości oferowanych wyrobów i usług oraz obsługi klienta,

  -        podnoszenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w zakresie bhp poprzez kreowanie kultury bezpieczeństwa i współdziałanie wszystkich pracowników,

  -        ciągłe podnoszenie przez pracowników kwalifikacji w zakresie ZSZ,

  -        dążenie do stałego podnoszenia poziomu BHP,

  -        pełną otwartość w zakresie informowania o stanie bezpieczeństwa pracy w zakładzie,

  -        zapobieganie awariom środowiskowym, ciągłe doskonalenie działań w zakresie ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w zakresie ochrony i dbałości o środowisko naturalne,

  -        zapewnienie, że postanowienia niniejszej Polityki ZSZ są znane i zakomunikowane wszystkim pracownikom oraz są realizowane i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki,

  -        zagwarantowanie zachowania poufności i integralności powierzonych nam informacji, zarówno jawnych jak i chronionych ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych nadzorowanych przez ustanowioną politykę bezpieczeństwa danych osobowych,

  -        zagwarantowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,

  -        ciągłego ograniczania występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa powierzonych nam informacji.

  Nasi pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość, bezpieczeństwo i higienę wykonywanej przez nich pracy oraz ochronę środowiska naturalnego jak również pełna identyfikacja z firmą gwarantuje osiągnięcie założonych celów.

                                                                       

   

                                                                                                                                                                     Arkadiusz Klimowicz

                                                                                                                                                                     Prezes Zarządu

  Certyfikaty do pobrania

  Energotest__pl__JS.pdf

  Jakość i środowisko

  Energotest__ang__JS.pdf

  Quality and environment

  Energotest__pl__B.pdf

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Energotest__ang__B.pdf

  OH&S

  Energotest__pl__ohsas.pdf

  OHSAS PL

  Energotest__ang__ohsas.pdf

  OHSAS ANG

  Energotest__iqnet__ohsas.pdf

  IGNET-OHSAS (ANG)

  Energotest__iqnet__JS.pdf

  IGNET-Quality and environment (ANG)

  Kodeks Etyczny Energotest sp. zo.o.

  kodeks_etyczny.pdf

  137 K
  Strona główna  :  O firmie  :  Aktualności  :  Oferta  :  Kariera  :  Kontakt  :