EPROTECT - Urządzenie automatyki elektroenergetycznej w sieciach SN


     Sterownik pola SN
 


     Pełny zestaw funkcji zabezpieczeniowych
 


     Pełen zakres obsługiwanych pól SN
 


     Zintegrowany lub wyniesiony panel sterowania
 


     Więcej informacji na wyświetlaczu, 2 konfigurowalne okna
 


     Do 49 wejść i 32 wyjść (w tym wyjścia mocne)
 


     Protokoły komunikacyjne IEC61850, IEC62439 PRP i inne
 


     Przedłużona żywotność dzięki obniżonej temperaturze pracy
 


     Kompaktowe rozmiary — głębokość 12 cm
 


     Niezależne procesy komunikacji i funkcji zabezpieczeń
 


     Gotowy do pracy wyspowej (klasa 0,5 dla f od 45 do 55 Hz)
 

 

EPROTECT jest mikroprocesorowym urządzeniem automatyki elektroenergetycznej w sieciach średniego napięcia pełniącym funkcje zabezpieczeniowe, automatyki stacyjnej, sterownika pola,rejestracji, pomiarowe i inne.

Urządzenia systemu EPROTECT znajda zastosowanie zarówno w energetyce zawodowej (wytwarzanie,sieci przesyłowe, dystrybucja) jak i w przemyśle.

EPROTECT zapewnia możliwość zabezpieczenia urządzeń i odbiorów związanych z polem w zakresie różnych kryteriów nad- i podprądowych, nad- i podnapięciowych, admitancyjnych, pod i nadczęstotliwosciowych, mocowych, zwłocznych i bezzwłocznych, pomiary i rejestracje wielkości elektrycznych oraz realizacje automatyk stacyjnych.