Autodiagnostyka

   Bezudarowa zmiana parametrów

   Optymalizacja momentu wzbudzenia

   Ograniczniki prądu wzbudzenia / stojana / niedowzbudzenia

   System nadzoru parametrów wzbudzenia i silnika

   Szeroka liczba funkcji zabezpieczeniowych

Układy wzbudzenia rozruchu typu ETS dla silników synchronicznych oraz typu ETA dla silników asynchronicznych synchronizowanych dostarczane łącznie z układem zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji zapewniają ich prawidłową eksploatację.