Urządzenia te mogą być stosowane w dowolnych rozdzielnicach wnętrzowych średniego napięcia do stwierdzenia obecności napięcia. Współpracują z izolatorami posiadającymi wbudowany reaktancyjny lub rezystancyjny dzielnik napięcia

WNf

Urządzenie stosowane do wskazywania wzajemnych zależności fazowych między punktami przyłączeniowymi dwóch układów wskazujących obecność napięcia roboczego. Instalowany w rozdzielnicach średniego napięcia, przystosowany do współpracy ze wskaźnikami napięcia WNd, WN oraz przekaźnikami blokady łączeniowej PB. Może być również wykorzystywany jako dodatkowy przenośny wskaźnik napięcia.