Proste w montażu i podłączeniu

  Reagują na zwarcia metaliczne oporowe i łukowe

  Wykrywanie ferrorezonansu

  Wykrywają krótkie impulsy prądowe (wczesna lokalizacja)

  Lokalizacja niskich prądów doziemnych rzędu 200mA

Mikroprocesorowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe typu ZI0 reagują już na prądy zwarciowe ok. 200 mA i nie wymagają precyzyjnego wyznaczania wartości nastawień przekaźnika. Lokalizują zwarcia każdego rodzaju, wykrywają i eliminują ferrorezonans, umożliwiają wykrycie uszkodzenia izolacji w początkowej fazie. Skutecznie chronią urządzenia elektryczne (silniki), linie i kable w sieciach średnich napięć z izolowanym, uziemionym przez rezystor punktem zerowym lub sieciach kompensowanych.

Podstawowe oprogramowanie użytkowe, które jest dołączone do automatów ZIo nie jest objęte ochroną licencyjną i może być dowolnie kopiowane i rozpowszechniane. Urządzenia posiadają certyfikaty przydatności stosowania w energetyce.