Din 2003, de când echipa de proiectare provenind de la Energoprojekt-Gliwice a fost încorporată în structura organizatorică, activitatea noastră se concentrează pe proiectarea de tehnologie electrică și sisteme de automatizări. Pentru a adapta oferta la cerințele pieței, activitatea de proiectare se desfășoară în trei centre:

Centrul de proiectare pentru surse de alimentare și de distribuție a energiei.

Competențele acestui centru acoperă designul proiectelor în:

 • Surse de alimentare și distributie de energie (rețele și instalații electrice) de joasă și medie tensiune;
 • Stații transformator MV/LV;
 • Aparataj electric de conexiuni de joasă și medie tensiune;
 • Proiectare de sisteme automate de protecție pentru rețelele de joasă tensiune și de medie tensiune;
 • Sisteme fiscale și de contorizare a energiei electrice;
 • Suport și sisteme de tensiune AC și DC garantate ;
 • Sisteme automatizate de comutare a tensiunii între SZR (rezervă) /PPZ (sursă de alimentare);
 • Sisteme de supraveghere prin rețele de curent continuu;
 • Centrale de forță și instalații de iluminat;
 • Gestionarea cablurilor;
 • Disponibilitatea dispozitivelor;
 • Elaborarea de ipoteze și coordonare multi-industrie în aria competențelor sale;

Centrul de proiectare pentru sisteme de terminale de putere.

Competențele acestui centru cuprind proiecte de design pentru:

 • Construirea și modernizarea sistemelor de terminale de alimentare de la unitățile de înaltă, medie și joasă tensiune, în domeniul circuitelor primare și secundare;
 • Sisteme de terminale electrice și generatoare de control de tensiune;
 • Sisteme de protecție pentru generatoare automatizate de tehnologie electrică, transformatoare ți unități generator-transformator;
 • Sisteme de control pentru tensiunea transformatoarelor;
 • Sisteme de sincronizare;
 • Sisteme de contorizare;
 • Sisteme de înregistrare și analiză a evenimentelor și interferențelor;
 • Modernizarea stațiilor de control electric și a panourilor de semnalizare-control;
 • Control SCADA și sisteme de supraveghere;
 • Construirea și modernizarea secțiunii electrice pentru nevoile proprii și nevoile generale ale centralelor electrice și a centralelor combinate: termice și electrice, inclusiv desulfurarea gazelor de ardere, carburare, sisteme de eliminare a cenușei etc.;
 • Gestionarea cablurilor;
 • Disponibilitatea dispozitivelor;
 • Elaborarea de ipoteze și coordonare multi-industrie în aria competențelor sale

Centrul de proiectare pentru stații electrice.

Competențele acestui centru cuprind proiecte de design pentru:

 • Construirea și modernizarea de stații de 110kV/MV, atât în domeniul circuitelor primare cât și în cel al circuitelor secundare;
 • Sisteme de automatizare pentru protecția tehnologiilor pentru energie electrică pentru stațiile IT / MT, inclusiv câmpurile liniilor de alimentare, transformatoare și dispozitive de cuplare;
 • Sisteme fiscale și de contorizare a energiei electrice;
 • Circuite de susținere, inclusiv sisteme de suport și sisteme garantate de tensiune;
 • Tehnologii și sisteme de comunicații comandate de la distanță;
 • Sisteme centrale de semnalizare și sisteme de semnalizare a interferențelor, inclusiv SCADA;
 • Gestionarea cablurilor;
 • Disponibilitatea dispozitivelor;
 • Elaborarea de ipoteze și coordonare multi-industrie în aria competențelor sale;
 • Elaborarea documentațiilor necesare pentru avizarea la autorități;
 • Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea permiselor de construcție, inclusiv autorizația de proiectare a construcției și reprezentarea investitorilor în fața autorităților;

Centrele, în funcție de cerințele investitorului specificate în contract, pregătesc design-ul conceptual, proiectele de bază și proiectele tehnice detaliate. În anumite cazuri, rezultate din necesitatea de a notifica autoritățile cu privire la lucrările planificate sau necesitatea de a obține o autorizație de construcție, se elaborează documentele de investiție necesare rezultate din prevederile Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, înglobând proiectarea construcțiilor și documentația tehnică. Fără a aduce atingere celor de mai sus, se efectuează de asemenea calcule și analize ale rețelelor pentru alegerea corectă a dispozitivelor și calculul setărilor de protecție.

Echipa de consilieri tehnici.

Echipa de consilieri tehnici activează în cadrul structurii Departamentului de Proiectare și Analiză. Scopul principal al echipei este de a sprijini centrele cu informații și experiență, în cadrul procesului de soluționare a problemelor tehnologice complexe și organizaționale ce rezultă din proiectele de design actuale, precum și acela de a forma și dezvolta profesional personalul de proiectare al Energotest. 

Domeniul de activitate al acestei Echipe include de asemenea:

 • Elaborarea de analize tehnologice, inclusiv analize de rețea;
 • Consulting tehnologic;
 • Elaborarea de concepte, studii, proiecte de bază pentru teme complexe de proiectare și proiecte de investiții;
 • Verificarea proiectelor de Departament, în diferite etape de proiectare;
 • Elaborarea ofertelor;
 • Efectuarea supervizării autorului;
 • Menținerea relațiilor cu clienții Energotest

Cooperarea multi-industrie.

Pentru teme de proiectare care necesită participarea unor specialiști din alte ramuri industriale, cooperăm cu birouri de proiectare externe care operează în domeniul arhitecturii și ingineriei civile, construcții, sanitare și instalații. Inițiem colaborări cu birouri și proiectanți care au o experiență vastă în proiectarea de obiecte industriale, în special obiecte pentru ingineria energetică. Compania noastră își asumă responsabilitatea pentru proiectul de ansamblu al Clientului, supravegherea executării proiectului și coordonarea multi-industrie. De asemenea, ne ocupăm de calitatea finală și de caracterul complet al proiectului în ceea ce privește scopul său.

Instrumente în procesul de proiectare.

În prezent, instrumentul principal care sprijină activitatea proiectanților noștri este Eplan Electric P8. În afară de Eplan, folosim de asemenea, versiunea 5.4 a WSCAD, precum și soft-urile SeeElektrical și AutoCad. În plus față de aceste soft-uri, în procesul de proiectare și analiză efectuat de către Departamentul de Control și Analiză, sunt aplicate diverse programe pentru calcule scurt-circuit, alegerea echipamentelor, setarea protecției, calcule de răspândire care intră sub incidența delicvescenței curentului de lucru și de scurt-circuit etc.