Energotest sp. z o.o. este specializată în rezolvarea complex a problemelor legate de automatizare. Noi oferim instalații de automatizare la cheie în obiective noi construite, de la consultanță tehnologică la etapa de pregătire a investiției, prin proiecte detaliate de inginerie, asamblări, software și puneri în funcțiune, până la servicii de garanție și post-garanție.

Domeniul de aplicare al serviciilor noastre include:

 • Consiliere tehnică;
 • Elaborarea documentației de proiectare pentru măsurători și automatizare;
 • Livrări;
 • Asamblarea de obiecte;
 • Elaborarea și implementarea unor algoritmi de reglementare și control;
 • Calibrarea echipamentelor de contorizare și control;
 • Setări, reglarea sistemului;
 • Punerea în funcțiune, inclusiv testări și funcționalități;
 • Elaborarea documentației as-built;
 • Servicii garanție și post-garanție

Avem o vastă experiență în lucrări legate de automatizarea proceselor. Noi ne oferim serviciile pentru diferite tipuri de instalații de procesare:

Energetică
Instalații pentru desulfurarea gazelor de ardere, sisteme de eliminare a cenușii și separare, carbonizare și sisteme de alimentare biomasă.

Tratare apă și canalizare
Automatizări pentru epurarea apelor uzate și tratarea apei, monitorizarea stațiilor de pompare.

Minerit
Automatizări pentru prepararea cărbunilor, transport și echipamente de transportare a producției.

Alte ramuri ale industriei
Industria celulozei și a hârtiei, fabrici de ciment, metalurgie, industria automobilelor, industria chimică.

Oferim de asemenea prestări de servicii de inginerie în sfera de întreținere și consultanță pentru: sisteme de măsurare, automatizări în domeniul ingineriei electrice și energeticii, automatizări de procese și sisteme, care includ:

 • Servicii imediate;
 • Inspecții periodice;
 • Verificarea și corectarea setărilor de blocare, protecție și controale;
 • Verificarea și calibrarea echipamentelor de contorizare;
 • Teste de funcționare;
 • Lucrări de întreținere