Înregistratorul de erori RZ-40 este un dispozitiv electronic modern care poate servi drept:

 • Înregistrator de erori care prezintă informații critice de la substații și care arhivează aceste date într-o locație din rețeaua internă a companiei pentru stocare permanentă și analiză;
 • Dispozitiv independent pentru verificarea funcționării releelor de protecție.

Funcțiile unice ale RZ-40:

Înregistrare continuă

Firmware-ul modificat al RZ 40 asigură un acces mai bun la baza de date internă a înregistratorului. Datele pot fi mutate cu ușurință de pe RAM pe memoria Compact Flash în mod continuu și concomitent cu înregistrarea erorilor. Deoarece mărimea memoriei RAM nu mai este o limitare există posibilititatea de a înregistra cu ușurință zeci de secunde. Înregistrările cu așa lungime pot fi realizate chiar dacă avem de a face cu 16 intrări analoge, 48 digitale și cu frecvență de eșantionare de 8kHz.

Înregistrarea tendințelor

O altă noutate este un înregistrator încorporat de tendințe (parametrii rețelei). În cazul acestei funcționalități frecvența de eșantionare este semnificativ mai mică. Timpul între înregistrarea evenimentelor consecutive poate fi cuprins între 5ms până la 30 sec, timpul de înregistrare ajungând până la câteva ore.

Înregistrarea variabilelor binare interne

În afară de înregistrarea semnalelor binare exterioare înregistratorul RZ-40 poate înregistra și variabile binare interne. Datorită acestei funcționalități stabilirea motivului de pornire a înregistratorului – în baza listei evenimentelor – este mai ușoară.

Înregistrarea valorilor calculate

De asemenea se pot înregistra canalele virtuale în care valorile se calculează în baza parametrilor analogici înregistrați și a formulelor matematice predefinite (de ex. puterea, impedanța, frecvența). Astfel, analiza funcționării releelor de protecție devine mai ușoară.

Modul de testare

Spre deoesbire de datele colectate în timpul funcționării normale, în acest mod datele sunt stocate într-un fișier separat. Modul de testare permite ștergerea ușoară și sigură a datelor colectate în timpul mersului de probă.

Blocarea înregistrării

Această funcție permite oprirea înregistrării în situațiile care înregistrarea nu este necesară, menținând toate celelalte funcțiile pornite (de ex. măsurători curente, monitorizarea semnalelor de intrare).

Software

Software-ul ET-Manager livrat împreună cu RZ40 permite utilizatorului să efectueze analiza și controlul echipamentului:

 • conectarea cu mai multe înregistratoare de erori;
 • vizualizarea, editarea și încărcarea setărilor;
 • vizualizarea stării actuale a înregistratorului, a valorilor de intrare și celor calculate;
 • descărcarea și salvarea pe disc a datelor înregistrate;
 • afișarea rapidă a valorilor, vizualizarea intrărilor analogice (zoom, ajustare etc.);
 • crearea de canale virtuale ca funcții ale canalelor reale;
 • exportarea datelor într-un fișier text;
 • posibilitatea conexiunii locale și de la distanță.

Avantaje:

 • Vizualizare de pe panoul de comandă;
 • Consum de energie redus;
 • Soft user-friendly;
 • Separare galvanică între circuitele de intrare;
 • Domeniu larg de măsurare;
 • Conectare directă la CT, VT, contacte;
 • Ușor de reglat și de setat;
 • Număr mare de criterii de declanșare;