Unitatățile de comutare automată a surselor de alimentare sunt dispozitive principale utilizate în vederea asigurării de alimentare cu energie electrică a sistemelor consumatoare. Algoritmii și valorile de referință aplicate au un impact major, printre altele, asupra:

 • Adâncimii golurilor de tensiune,
 • Valorii curenților de auto-pornire și a momentului electromagnetic al motorului pornit.

Valoarea tensiunii reziduale și unghiul de fază dintre aceasta și tensiunea din rețea la momentul repornirii motorului definește valorile curentului de comutare și ale momentului electromagnetic al motorului. Având în vedere rezistența izolației motoarelor standard se presupune că tensiunea de comutare nu trebuie să depășească valoarea de 1,4 Un, ceea ce în același timp condiționează asigurarea neîncălcării valorilor admisibile ale curentului statorului și momentului electromagnetic a motoarelor tipice. Neîndeplinirea condițiilor menționate duce deseori la avarii serioase de motoare. Deteriorarea motoarelor și întreruperea alimentării cu energie electrică a sistemelor consumatoare provoacă perturbări (pauze) ale proceselor tehnologice, iar prin urmare generează serioase pierderi financiare. De aceea, sistemele de automatizare trebuie să realizeze comutarea alimentării într-un mod rapid, sigur și fiabil. Comutarea trebuie să fie efectuată într-un mod sincron (fără întrerupere sau cu o întrerupere scurtă) sau într-un mod cvasi-sincron. Cerințele detaliate referitoare la algoritmii și valorile de referință ale unității automatizate de comutare a alimentării depind de tipul sistemelor consumatoare alimentate, cerințele proceselor tehnologice și calitatea / rigiditatea sursei de rezervă.

Dispozitivele de comutare a sursei de alimentare, în afară de anclanșarea automată a rezervei (ATS) și revenirea automată la sursa principală (RTS), trebuie să asigure de asemenea, comutarea planificată a sursei (PTS) și pornirea automată a alimentării (ASS). Realizarea automată a PTS asigură o comutare rapidă și fiablă eliminând posibilele întârzieri și erori care apar într-un proces de comutare manual.

Unitățile AZRS sunt proiectate pentru celulele electrice de medie și joasă tensiune care alimentează sistemele vitale cu sau fără motoare având un impact esențial asupra proceselor tehnologice. Acestea pot fi aplicate atât pentru sistemele cu rezervă în stare de așteptare (AZRS2) sau cu rezervă ascunsă (AZRS3). Aceste unități sunt construite pe bază de controlere dedicate și sunt dotate cu un panou frontal pe care se află un tabel sinoptic cu locația celulei. Informațiile cu privire la valorile de tensiune și comutările executate sunt afișate pe un display LCD.

Unitățile azrs efectuează comutări în următoarele cicluri:

 • ATS rapid (necesar în celulele care alimentează sistemele cu motoare) – sincron fără întrerupere și sincron cu întrerupere scurtă;
 • ATS cvasi-sincron;
 • ATS lent;
 • ATS în toate direcțiile;
 • RTS realizat în mod automat după efectuarea ATS indus de tensiune și restabilirea tensiunii de la sursa principală de alimentare;
 • PTS fără întrerupere;
 • PTS sincron cu întrerupere scurtă;
 • PTS cvasi-sincron;
 • PTS lent

În plus, unitățile azrs asigură:

 • Controlul independent suplimentare al tensiunii
 • Declararea liberă a alimentării principale a celulei